Vítejte


na stránkách věnovaných světovým dějinám, trošce historie umění a genealogii rodu Salomon von Friedberg


Ve školách se učí dějiny světově nejdůležitějších událostí a chronologicky. Chápu ten účel, ale tady na těchto stránkách to máme prostě jinak. Jedete na dovolenou do zahraničí a chcete se nejdřív dozvědět dějiny oné země? Tady je najdete. Nebo jste prostě jen nadšenec do dějepisu (jako já :-D ) a klasické studium už znáte zleva doprava a zpátky? Tady si užijete.

Původně jsem chtěla sepsat dějiny všech států, o kterých bych jen dokázala najít informace, ale to už asi nezvládnu. I tak se tu dá najít pěkný soubor zemí a byla by škoda se o to nepodělit. Také berte v úvahu, že od doby kdy jsem články psala uběhla nějaká ta troška vody a tak poslední informace jsou aktuální k době sepsání. Nakonec jsem také už nezvádla jazykovou korekturu, proto prosím tolerujte gramatické chyby a překlepy.

Podklady k článkům jsem hledala na internetu. Našla jsem si vždycky všechny informace co jsem dokázala a skládala z nich příběh. Někdy to byl pěkný oříšek, když se zdroje rozcházely, připomínalo to až detektivní práci. Ale byla to i zábava. Výsledkem by měla být ucelenost a taková pravdivost informací, jaká se při popsaném postupu jen dá.


Aktualizace k 12.6.2018
Po dějinách světa a umění jsem se vrhla na dějiny vlastního původu. Po letech genealogického výzkumu mám sestavený rodokmen a sepsanou rodinnou kroniku. Kroniku zatím nemohu zveřejnit, dokuď nevyřídím všechna potřebná povolení, ale zatím alespoň jednoduchý rodokmen dávám k dispozici.


Ať se Vám zde líbí. :-)

Umělecké slohy

2. srpna 2012 v 1:12 | Sabina Hlavatá |  dějiny umění

Dějiny výtvarného umění- Hlavní umělecké slohyRománský sloh

byl inspirován Antikou, vznikl na území dnešní Francie a celkově zůstal uměním západní, jižní a střední Evropy, mezi 11.- 13. stoletím.

Stavby byly budovány ze dřeva, ale ještě rozšířenější je použití lomového a tesaného kamene, spojovaného maltou. Omítka byla zřejmě oboustranná. Nejvíce se budovaly rotundy a baziliky, ale i hrady, kláštery, obytné domy a další. Vyznačovaly se silnými, mohutnými zdmi. Zpočátku dřevěné, rovné stropy byly později nahrazeny valenou, nebo křížovou klenbou.

románská bazilika Nanebevzetí P. Marie, Tismice, střední ČechyRománské malířství to jsou především nástěnné malby- fresky, které pokrývaly celý vnitřní prostor, vitrážová okna a bohatě zdobené knihy. V Itálii pak začaly vznikat i malby deskové. Nejčastějšími motivy jsou náboženské výjevy a barvy se používaly jen čtyři- červenohnědá, bílá, šedozelená a modrá. Lidé na význačnějších postech se malovali větší a malíři používali jen jeden typ obličeje, takže se rozdíl mezi muži a ženami poznal třeba jen podle vousu.

románská freska, klášter Marienberg, ItálieSochařství bylo podobně jako malířství, úzce spjato s architekturou, protože šlo především o vchodové portály zdobené motivy rostlin a zvířat, a plastiky strnulých postav z oblasti náboženství. I zde byli hlavními materiály dřevo a kámen.

detail románského portálu, kostel Svatého Prokopa v Záboří nad Labem, střední ČechyGotika

vznikla opět ve Francii, s výstavbou nejstarší stavby v tomto slohu- opatství Saint-Denise, nedaleko Paříže. Ale byli to italští filosofové, kteří dali tomuto směru název. Výraz Gotický měl odkazovat na předchozí sloh a zesměšňovat ho, jako něco barbarského, zaostalého, což pro ně byl právě kmen Gótů. V západní Evropě existoval tento styl mezi 12.-15. stoletím, ve východní se prosadil až o něco později, u nás díky Karlu IV., který prožil mládí v Paříži, a skončil zde také později, až začátkem 16. století, kdy už se na západě prosazoval další sloh.

Gotická architektura má několik charakteristických rysů. Žebrová klenba umožnila odlehčení zdí, stejně jako postupněě se zvyšující zalomené oblouky v oknech umožnily výstavbu stále vyšších oken. Podle tvaru okenního oblouku lze dokonce určit i léta vzniku, čím vyšší, tím mladší. Celkově pak jsou gotické stavby mohutné, s vysokým stropem, což dává dojem odlehčenosti a jakéhosi odhmotnění. Z venku nosnost zdí odlehčovaly opěrné pilíře. A posledními charakteristickými prvky jsou ozdoby. Jsou jimi chrliče, drobné věžičky- fiály a kruhová zdobená okna- rozety. Nejvíc se stavěly chrámy, ale oproti předchozímu slohu už se stvaělo i víc civilních staveb.
K nejznámějším stavbám patří ve Francii vedle Saint-Denise třeba Notre Dame v Paříži, Notre Dame v Remeši, Notre Dame ve Štrasburku, katedrála v Chartres, v Anglii přestavěné opatství v Cantenbury, Westminsterské opatství, v Německu Katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem,... těch staveb je opravdu mnoho. U nás je nejznámější asi katedrála sv. Víta v Praze a katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře, z hradů pak Bezděz a Bítov.

asi nejznámější gotická stavba, Notre-Dame v PařížiPro gotické malířství je příznačné řešení napětí mezi náboženskými výjevy a všedním životem. Zobrazení posvátného dění se stává přístupnější lidem a přirozenější, objevuje se více postav, realistické zachycení utrpení, scénické vývoje dějů. Hlavním náměty jsou stále náboženské, ale začíná být kladen důraz na detaily a objekty v okolí, což postupně přešlo ž v první krajinomalby. Další novinkou je zobrazování objednatele. Z počátku jen postava někde v davu, se postupně dostávala do popředí, až třeba stanula po boku světce. To jsou zase počátky portrétů. Druhy obrazů byly dva. Obrazy deskové se malovaly na dřevěné desky složené z malých, přesně opracovaných špalíčků tvrdého dřeva prokládaných a lepených do kříže v několika vrstvách. A pak tu byly stále ještě fresky. Hlavními centry gotického malířství byly Itálie a Nizozemí. Nejznámějším malířem pak bude holanďan Hieronymus Bosch.

Zahrada pozemských rozkoší- Hieronymus Bosch, triptych olej na dřevě 1503-1504Materiálem pro sochařství byl kámen, nebo lipové dřevo, což se po zhotovení potahovalo jemným plátnem a barvilo. Sochařství bylo zpočátku stále spojeno s architekturou, jako v předchozím slohu. Sochy byly jakoby přilepené. Stalo se zvykem, že v průčelí chrámů u portálůse tesaly sochy apoštolů po pravé i levé straně, 6+6 a vrcholem se stalo zpodobňování Panny Marie. Buď jako matky s Ježíškem v náručí, nebo jako piety, plačící nad mrtvým Ježíšovým tělem. Postavy byly vysoké a štíhlé, mírně prohnuté do tvaru písmene S a novinkou bylo, že tváře získaly výraz.

Klanění tří králů, katedrála ve Štrasburku, FrancieRenesance

vznikla v italské Florencii a trvala zhruba mezi 14.- 17. stoletím. Název, který značí návrat k antice, je francouzským překladem, který poprvé užil historik Jules Michelet, italského výrazu rinascenza, které znamená znovuzrození a ten zase použil historik Giorgio Vasari r. 1550. Tento sloh má typických několik rysů. Antropocentrismus- středem zájmu se stal člověk a příroda, Individualismus- vedle děl začali být důležití i umělci a začali podepisovat svá díla, Humanismus- již zmíněný návrat k antice, vědecký základ umění- umělci se zajímali i o vědu a své poznatky potom užívali ve svých dílech, Realismus- vedle antické přírody začaly být ztvárňovány i motivy všedního života, Sekularizace- náboženské motivy jsou stále časté, ale k určitému odvrácení od Boha došlo, Nacionalizace- díla začala získávat místní, národnostní prvky, sběratelství- vytvářet soukromé sbírky bylo do té doby neznámé, mecenášství- umělci byli často najímáni bohatými.

Architektura, ačkoliv byla stále nspirována antikou, prodělala obrovské změny. Před účelem obrany začala být upřednostňována prezentace. Vedle kamene se začaly užívat v mnohem větším množství materiály jako mramor a cihly. Hojně se uplatňuje sloupořadí, klenba, kupole a schodiště. Vznikl nový druh fasádové ozdoby- sgrafito. Vznikly také úplně nové typy staveb- městské paláce a městské a předměstské vily.
Nejvýznamnějším architektem je Filippo Brunelleschi. Jeho kopule na florentském Dómu Santa Maria del Fiore je jednou z prvních a zároveň nejznámějších renesančních staveb. Pro svou bohatou sgrafitovou výzdoby je známý zámek v Litomyšli.

Filippo Brunelleschi- kupole Dómu Santa Maria del Fiore, Florencie, ItálieV malířství se do značné míry udržela tematika náboženská, ale velmi často se stávala pouze prostředkem, jak zobrazit i scény z každodenního života. Nově se objevily některé žánry, např. portrét, krajina nebo zátiší a v Itálii i mytologické motivy převzaté z antického umění. Typickým nemytologickým motivem převzatým z antického umění je tzv. spinario- chlapec vytahující si z paty trn. Začala se také užívat trojrozměrnost a perpektiva. Někteří umělci začali také mnohem víc propracovávat stínování.
Za zakladatele renesančního malířství je považován Masaccio. Jeho nejslavnějším dílem jsou fresky v kapli Brancacci ve florentském kostele Santa Maria del Carmine, na námět ze života sv. Petra. Největším renesančním umělcem je Leonardo da Vinci. Zabýval se mnoha obory, ale ačkoliv on sám si cenil především svých vynálezeckých schopností, proslul hlavně jako malíř. Michelangelo Buonarroti byl architektem, malířem i sochařem. V malířství proslul především malbami na stropě Sixtinské kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu. Dalším slavným a vlivným malířem je Rafael Santi, autor Sixtinské madony. Sandro Botticelli, mimo jiné autor Zrození Venuše, je dalším slavným renesančním malířem.

Leonardo da Vinci- Mona Lisa, nejslavnější obraz všech dobDíky tomu, že třeba narozdíl od obrazů, se antických soch dochovalo značné množství, se sochařství stalo prvním oborem, který se začal k antice vracet. Poprvé od antiky se začaly sochy dělat volně stojící a od dob Římské říše portrétní sochy- busty. Gesta, řazení drapérií a emoce v obličejích dělali sochy dramatické. Velmi populární se staly jezdecké sochy a dělali se i drobné plastiky, např. medaile. V sochařství proslul jž zmíněný Michelangelo Buonarroti především díky své slavné soše Davida. V portrétním sochařství se zase proslavil Donatello.

Michelangelo Buonarroti- David, , výška 410 cm, Akademie ve Florencii, ItálieBaroko

Ačkoliv název slohu pochází pravděpodobně z portugalského pérola barroca- perla nepravidelného tvaru, i tento sloh vznikl v Itálii. Zatímco renesance odrážela vlnu Reformace, Baroko je naopak symbolem protireformace, tedy návratem k Bohu. Ale jako měla Reformace a protireformace po Evropě různý úspěch, tak různé je i pojetí Baroka. Sloh panoval zhruba mezi lety 1600- 1750.

Hlavním rysem barokní architektury byla snaha ohromit. Kostely měly působit jako obraz nebe přenesený na zem, paláce a zámky reprezentovaly bohatství a moc. Půdorysem staveb byla elipsa nebo průniky elips, kvůli djmu nekonečna. Častým prvkem je kopule a hojně se používaly drahé materiály, jako zlato, vzácná dřeva a barevné mramory.
Nejvýznamnějšími architekty jsou architekt, sochař a malíř Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini a Guarino Guarini. Mezi známé barokní zámky patří třeba rakouský Schönbrunn a množství jiných.

zámek Schönbrunn, Vídeň, RakouskoV malířsví byl kladen důraz na pocit a malíři se snažili zachytit pohyb.
Nejvýznamnějšími malíři jsou vynálezce šerosvitu Caravaggio, Diego Velázquez, Peter Paul Rubens proslulý ztvárňováním dívek kyprých tvarů, Rembrandt a Giovanni Battista Tiepolo.

Rembrandt- Noční hlídkaAčkoliv v sochařství nejznámější jsou barokní baculatí andělíčci, typickým znakem není baculatost, ale rozevláté šaty.
Takřka synonymem barokního sochařství je již jednou zmiňovaný Gian Lorenzo Bernini.

Gian Lorenzo Bernini- Vidění sv. Terezie z Avily, kaple Cornaro kostela Santa Maria della Vittoria, Řím, ItálieRokoko

vzniklo ve Francii jako reakce na vkus Ludvíka XIV. a jeho francouzský název zní rocaille- rokaj- mušlička. Ačkoliv se sloh rozšířil dál do Evropy, zejména do Německa, Rakouska a italských Benátek, jako samostatný sloh je bez výhrad uznáván pouze ve Francii. Jinde se o něm mluví spíše jako o pozdním Baroku. Sloh začal jako dekorativní styl šlechtických interiérů a protože byl ovlivněn vynálezem porcelánu, jsou pro něj charakteristické bílá, zlatá nebo pastelová barva, asymetrie zprohýbaného motivu a erotická hravost. Na rozdíl od dynamického Baroka, je Rokoko lyrické a čistě dekorativní. Sloh převažoval v letech 1730- 1770/1790.

V architektuře je Rokoko díky zdobnosti nejrozpoznatelnější. Stěny a klenby se pokrývaly elegantními štukovými a freskovými rokajemi s motivem popínavých rostlin. Okna byla velká a bylo jich hodně. K vybavení patřil zprohýbaný nábytek, množství zrcadel, tapisérie, figurky s pastorálním námětem, barevné textilie a keramika malovaná, nebo zdobená tvary květů, ptáků či ovoce. Zvláštní kapitolou jsou rokokové zahrady. Byly velm upravené a přitom měly vyvolávat dojem přírodnosti a ráje na zemi. Vodopády a umělé jeskyně jsou charakteristické.
Jednou z mála rokokových památek u nás je zámek Nové Hrady u Skutče, nebo Dobříš.

zámek Nové Hrady u Skutče, přezdívaný České Versailles, okres Ustí nad LabemI do malířství proniklo se slohem světlo a radost. Začalo se upouštět od šerosvitu a mnohem víc se používaly pastely. Jemná hra světla a stínu měla za účel vyvolávat až sentimentální lyričnost. Prostor se maloval uzavřený. Interiéry byly stísněné, exteriéry byly většinou zahrady, nebo zříceniny.
K významným malířům patřili Giovanni Battista Tiepolo, Franz Anton Maulbertsch, Antoine Watteau, François Boucher, Maurice Quentin de La Tour a Jean-Baptiste Siméon Chardin.

Giovanni Battista Tiepolo- Dívka hrající na mandolínuSochařství úzce spolupracovalo s architekturou, především ve tvorbě jž zmíněných rokají. Jinak se omezovalo na zmíněné porcelánové sošky, které měly většinou hravý a milostný motiv. Nejslavnější byly porcelánky v Sèvres a Míšni.

rokoková soška Kanapíčko, porcelánka Royal Dux BohemiaKlasicismus

Klasicismus znamená další návrat ke klasice- Antice. A vždycky když se v budoucnu umělci vraceli k antickým vzorům, říkalo se tomu Klasicismus, ačkoliv se nemuseli vrátit ve všech oborech.

Barokní klasicismus

Sloh vznikl ve Francii, ale jeho název pochází z latinského classicus- prvotřídní. Hudební označení klasika má stejný základ. Je protikladem působivého Baroka a hravého Rokoka. Proto je pro něj charakteristický řád, racionalita a uměřenost, až přísnost. Šlo o sloh 17. století a 18. století.

I Klasicismus se nejlépe dá rozeznat v architektuře. Stavby byly pravidelné, s čistými a přímými liniemi. Antická mohutná sloupořadí, trojúhelníkové štíty a sřídmé zdobení působí strohou vznešeností a mohutností.
Stavěly se především paláce, veřejné budovy, celé čtvrti a plánovitá města. Ale i kostely, kasárny a první továrny a činžovní domy. Za příklady mohou sloužit pařížský Louvre, pražský Černínský palác a Stavovské divadlo a města jako český Terezín a ruský Petrohrad.
A opět jsou tu i typické zahrady. Francouzské parky a zahrady měly přísně geometrický plán, symetrický systém cest, altány a aleje tvořené keři a stromy sestříhanými do geometrických tvarů. Příklady jsou zahrady u zámků Lednice, Dobříš, nebo Veltrusy.

pařížský Louvre poněkuď zastiňuje futuristická, ale charakteristická PyramidaMalíři si v první fázi volili témata ryze antická, později se přidala témata hrdinská z té doby.
Známými malíř jsou především Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Jacques-Louis David a Jean Auguste Dominique Ingres.

Nicolas Poussin- Únos Sabinek, kolem r. 1637V sochařství se upřednostňoval bílý mramor a dělali se dokonale propracované busty a pomníky.
Příklady typických sochařů jsou Jean-Antoine Houdon a Bertel Thorvaldsen.

Bertel Thorvaldsen- Iáson, r. 1803Osvícenecký klasicismus- Empír

jinak také zvaný Císařský sloh, byl ovlivněn dobou Napoleona Bonaparte. I název je odvozen od francouzského empire- impérium. K antické předloze se přidala inspirace starověkým egyptem. Tento sloh existoval v první polovině 19. století.

Příkladem architektury je zámek Kačina, Veltrusy, Orlík, nebo přestavěný pražský Dům u Hybernů.

zámek Kačina, okres Kutná Hora, Středočeský krajMalířství Empír příliž neovlivnil.
Ale za příklady malířů můžou sloužit Antonín Machek, nebo François Gérard.

François Gérard- Amor a Psyche, r. 1798, olej na plátněRovněž v sochařství se Empír výrazně neprojevil.
Vyjímkou může být Antonio Canova.

Antonio Canova- Amor a Psyché, r. 1793, výška 155 cmSecese

Z latinského secessio- odštěpení, pochází název slohu, který má ve světě různé názvy. Odštěpení se od starých, konzervativních, historizujících tradic a konvencí. Secese vznikala v době, kdy průmyslový brak začal pronikat do všech oblastí života a jako reakce proti průmyslové civilizaci, reakce, která se dovolávala návratu k řemeslné výrobě, považované za lék proti ošklivosti. Za hlavní znaky secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Jde o sloh přelomu 19. a 20. století.

Do architektury ronikly nové stavební materiály, jako železo, ocel, beton a sklo. Hlavními znaky secesních staveb jsou linie a křivka, rostlinný ornament, dekorativnost, prostornost a zdánlivá beztížnost, průhlednost a výrazný skelet.
Mezi významné stavby a jejich tvůrce patří třeba kostel Segrada Familia Antoniho Gaudí v Barceloně, budova Secese Josepha Maria Olbricha ve Vídni, obchodní dům C. P. Scott Louise Sullivana v Chicagu, Hlavní nádraží v Praze, Mohyla míru Josefa Fanty a řada dalších.

Hlavní nádraží, PrahaSilným podnětem pro secesní malířství byly japonské barevné dřevoryty, objevené evropským uměním v polovině 19. století impresionisty. Barvami secese byla žlutá, modrá, zelená, černá a bílá. Charakteristickými zvířaty secese byli páv a labuť, secesní květinou lilie.
K hlavním představitelům secesního malířství a patří Aubrey Beardsley, Ferdinand Hodler, Gustav Klimt, Alfons Mucha, Stanisław Wyspiański a Michail Alexandrovič Vrubel.

Alfonz Mucha- Snění, r. 1897V sochařství platily zásady uvedené už výše.
Mezi secesní sochaře patří George Minne, nebo Ladislav Šaloun.

Ladislav Šaloun- Pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 kuk kuk | 7. března 2013 v 11:36 | Reagovat

pěknéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

2 aneta aneta | 6. října 2013 v 12:07 | Reagovat

moc hezky zpracované
tento blog doporucuji

3 Eulálie Eulálie | 1. října 2015 v 19:41 | Reagovat

:)

4 BB BB | 7. června 2016 v 18:03 | Reagovat

Super :))))

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama